ENG

Contact image

PROJEKT DYPLOMOWY
2016 | ASP WROCŁAW

  

Autorska koncepcja projektowo-badawcza o zabarwieniu eksperymentalnym, odrzucająca standardowe schematy działania, poszukująca we wszechświecie czegoś tylko dla siebie. Zajęcie się takim tematem zostało podyktowane wewnętrzną potrzebą zbadania zjawiska interdyscyplinarności oraz jego wpływu na proces twórczy i powstające w efekcie koncepty. Projekt obejmuje realizację mebla – leżanki, która jest efektem działań w zakresie kształtowania różnych materii przedstawionych w formie trzech, uzupełniających instalacji – boxów.

  

Celem pracy było doświadczenie interdyscyplinarnego procesu twórczego, który w naturalny sposób miał doprowadzić do powstania autorskiej koncepcji mebla. Świadome przejście przez wszystkie jego etapy miało za zadanie zwiększyć umiejętność dostrzegania wzajemnych zależności pomiędzy poszczególnymi zagadnieniami, by następnie wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Istotą pracy była sama droga projektowa, która poprzez twórcze działania na wielu płaszczyznach zainicjowała powstanie wielu nowych jakości oraz poszerzyła pole inspiracji do docelowego mebla. Wszystkie powstające w procesie tworzenia elementy w jakimś stopniu przyczyniają się do finalnego efektu, są zarówno nowym tworem jak i „ziarnem” do powstawania kolejnych. Warto tutaj wspomnieć, że intencją mojej pracy nie była obsesyjna chęć stworzenia „czegoś nowego” lecz próba przejścia przez sumienny, interdyscyplinarny proces twórczy, w wyniku którego mogły wykształcić się nowe jakości.

  

Do zobrazowania wyżej opisanych założeń projektu dyplomowego zdecydowałam się na stworzenie koncepcji trzech boxów, które są jednocześnie artystycznymi instalacjami oraz zbiorami inspiracji do kolejnych poszukiwań. Każda kostka obejmuje odmienny zakres działań formowania materii oraz posiada swoje cechy szczególne. Pokazują one osobiste fascynacje pewnymi motywami, które były dla mnie same w sobie ważnymi odkryciami oraz inspiracjami do dalszych poszukiwań. Są one również akumulacją wcześniejszych doświadczeń związanych z równoległym uprawianiem różnych dziedzin.

  

Idea pierwszego (środkowego) boxa koncentruje się na kształtowaniu miękkich, falujących form i płaszczyzn. Odnosi się do różnego rodzaju deformacji, uwypukleń, obłości. Punktem wyjścia do tych działań stały się eksperymenty z giętkimi materiałami, tkaninami, plastikami, papierami, taśmami oraz tworzywami sztucznymi takimi jak kleje czy sylikony. Finalnie powstała instalacja ukazująca swoisty system kształtowania materiału, który wykorzystany został również w projekcie mebla. Box składa się ze stalowej ramy z szczeblami, przez które przewleczona jest tkanina przytrzymująca dmuchane piłki. Jest to idea, która może być również wykorzystana w aranżacji dużych przestrzeni o charakterze użytkowym.

  

Trzecia instalacja dotyczy zagadnienia nacinania, przecinania płaszczyzn i podkreślania powstających krawędzi. Bezpośrednią inspiracją do powstania tej koncepcji była deska pocięta piłą w procesie obróbki kamienia naturalnego w zakładzie kamieniarskim. Eksperymenty w tym zakresie polegały na odkrywaniu nowych wartości w znanej mi strukturze. Nałożony na złączonych pod kątem elementach gradient jest również nawiązaniem do kątowników użytych w pierwszej instalacji.


© 2023 KRY_